* Plativo u kunama prema HNB-u (prodajni za devize) 06.12.2019