* Plativo u kunama prema HNB-u (prodajni za devize) 25.01.2020